Flights to Gran Canaria Airport

 
 

We fly to Gran Canaria Airport from:

 

Airport/region

 • London Flight duration up to
  04 hours 25 mins
  • London Gatwick Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • London Luton Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • London Stansted Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 • Midlands Flight duration up to
  04 hours 25 mins
  • Birmingham Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • East Midlands Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 • North-East Flight duration up to
  04 hours 40 mins
  • Doncaster Sheffield Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • Newcastle Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 • North-West Flight duration up to
  04 hours 30 mins
  • Manchester Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 • Scotland Flight duration up to
  04 hours 45 mins
  • Aberdeen Check prices

   When we fly

   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • Edinburgh Check prices

   When we fly

   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • Glasgow Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 • South-East Flight duration up to
  04 hours 25 mins
  • Bournemouth Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • London Gatwick Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • London Luton Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • Norwich Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • London Stansted Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 • South-West Flight duration up to
  04 hours 05 mins
  • Bournemouth Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • Bristol Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • Cardiff Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
  • Exeter Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 • Wales Flight duration up to
  04 hours 05 mins
  • Cardiff Check prices

   When we fly

   • 2015
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - No
    • Jun - No
    • Jul - No
    • Aug - No
    • Sep - No
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
   • 2016
    • Jan - No
    • Feb - No
    • Mar - No
    • Apr - No
    • May - Yes
    • Jun - Yes
    • Jul - Yes
    • Aug - Yes
    • Sep - Yes
    • Oct - Yes
    • Nov - No
    • Dec - No
 

What do you want to do?

 
 
 

Know when you want to fly to Gran Canaria Airport?

Search for flights
 
 
 
 

Flexible when you can fly to Gran Canaria Airport?

Flight deals
 
 
 
 

Find out what days we fly to Gran Canaria Airport

Flight timetable
 

Airport information

 
 

Airport Name

Las Palmas Airport

Airport Location

The airport is 30 kilometres from Playa del Ingles/Puerto Rico

Terminal

Thomson Airways flies from the main terminal

 
 

Airport location

 
 
-15.386691,27.938625,0
0.0
0.0
 

Getting to/from the airport

By Bus

 • Buses leave from outside the arrivals hall.
 • Bus number 66 runs from 07.20 to 22.20 between the airport, Playa del Ingles and Maspalomas.
 • Bus number 60 runs every hour from 06.15 to 19.15 between the airport and Las Palmas.
 • Bus number 01 runs hourly, 24 hours a day, between the airport and Puerto Rico.
 • This service runs from a bus stop located on the motorway outside the airport.
 • The journey time to Playa del Ingles takes about 40 minutes.
 • The average fare for a single journey is 3 euros.
 • The journey time to Maspalomas takes about 40 minutes.
 • The average fare for a single journey is 3 euros.
 • The journey time to Puerto Rico takes about 80 minutes.
 • The average fare for a single journey is 6 euros.

By Taxi

 • Taxis are available from outside the national and international arrivals halls.
 • The journey time to Maspalomas takes about 20 minutes.
 • The average fare is 35-40 euros.
 • The journey time to Playa del Ingles takes about 20 minutes.
 • The average fare is 35-40 euros.
 • The journey time to Puerto Rico takes about 40 minutes.
 • The average fare is 45 euros.

By Car

 • The GC1 links the airport with Maspalomas, Playa del Ingles, San Agustin and Las Palmas.
 • Minor roads to the rest of the island link to this motorway.
 • The journey time to Maspalomas takes about 20 minutes.
 • The journey time to Playa del Ingles takes about 20 minutes.
 • The journey time to Puerto Rico takes about 40 minutes.
 • Short and long term car parks can be found in front of the terminal.
 • Car hire is available from desks in the arrivals hall.

Flights to Gran Canaria Airport

Whether you’re after sandy swathes, neon nightspots or a cultured capital, book a flight to Las Palmas and you’ve got it all to choose from.

Most people take a flight to Las Palmas so they can hit the beach. And Gran Canaria certainly has plenty to choose from. Take Playa del Ingles. Its sand seems to go on forever, plus it comes with the full complement of bars and restaurants. This place really comes alive after dark though, with a party atmosphere rivalling Ibiza. Nearby, there’s Maspalomas, home to Sahara-style sand dunes. And then there’s Puerto Rico, a family hotspot with a crescent bay and a sleek marina teeming with bars. Plus, with a flight to Las Palmas, there’s no excuse not to visit the colonial jumble of streets that is Las Palmas itself. Its combination of funky shops, museums and pavement cafés gives it a cosmopolitan vibe.
Gran Canaria Airport destination guide
 
 

Want to know more about Gran Canaria Airport?

See our destination guide

Jan
21 J
Feb
21 F
Mar
22 M
Apr
23 A
May
24 M
Jun
25 J
Jul
27 J
Aug
28 A
Sep
27 S
Oct
26 O
Nov
24 N
Dec
22 D

Average daily temperature in °C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explore Thomson
generic